Versie voor Nederland en België. Zoek je de Franstalige versie?

Ben ik erbij? - Datalek bij Facebook

Bij Facebook zijn er gegevens gelekt van meer dan 500 miljoen mensen wereldwijd. Daar zijn ook meer dan 3 miljoen Belgen en 5 miljoen Nederlanders bij. Wil jij weten of jouw gegevens gelekt zijn?

Onderneem actie

Wist je dat je altijd een klacht kunt indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als je persoonsgegevens openbaar zijn geworden door een datalek?

Zelfs als het lek werd veroorzaakt door een organisatie waarvan de hoofdzetel niet in België is gevestigd, zal de Gegevensbeschermingsautoriteit ervoor zorgen dat je klacht wordt opgevolgd.

Wat als mijn nummer voorkomt in het datalek?
Dat betekent dat je naam, telefoonnummer, profielfoto en geslacht zeker al gelekt zijn. Mogelijk ook je woonplaats, e-mailadres, job, relatiestatus en geboortedatum.

Tool door Martijn Luyckx van CKX in samenwerking met @intidc

Gesteund door de Gegevensbeschermingsautoriteit (België)

Bezoek ook de website van Autoriteit Persoonsgegevens (Nederland)

Franse vertalingen door Marlies van Woordevol